Daleko stąd

5 tekstów – auto­rem jest Da­leko stąd.

Uciekam w marze­nia by być bliżej Ciebie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 stycznia 2011, 00:20

Sil­na jak skała, ale nie jak ka­mień,
Jak skała w której środ­ku wo­da wyżłobiła tu­nel nadziei... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 stycznia 2011, 21:02

Nic nie czuję na wi­dok Twe­go uśmie­chu,
Mo­je ser­ce nie bi­je już szyb­ciej jak Cię widzi,
Tyl­ko mo­je oczy wciąż szu­kają Cię w tłumie...

Sa­mi siebie oszukujemy 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 stycznia 2011, 18:22

Kłopo­ty nie poz­wolą mi utonąć, będę ot­rzy­mywać mnie przy życiu bym mogły mnie zaw­sze dobić....
Zaw­sze dzięki nim ba­lan­su­jemy na krawędzi... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 stycznia 2011, 20:39

Możesz śmiać mi się pros­to w twarz, a
Ja spoj­rzę Ci głębo­ko w oczy - Uśmie­chnę się ,
odejdę -Zrozumiesz? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2010, 17:44

Daleko stąd

Daleko stąd

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność